GALLERY

  揺らぎ(横浜) 中央美術協会展入選作品  ¥200,000(56.0×38.0㎝額付)              サイズ別で原画製作も可能です。お気軽にご連絡ください。↓         ¥100,000(41.0×31.8㎝額付) ¥80,000(33.3×24.2㎝額付) ¥40,000(22.7×15.8㎝額付) ¥20,000(ハガキ14.8×10.0㎝額付)